Palovaroittimet taloyhtiössämme

Taloyhtiön palovaroittimet yleisissä tiloissa

Taloyhtiössä on palohälytinjärjestelmä, joka valvoo taloyhtiön yleisiä tiloja kuten ullakkoa, rappukäytäviä ja pesutupaa. Yleisten tilojen katossa voi nähdä järjestelmän tunnistimia. Koska pienetkin pitoisuudet savua, käryä tai epäpuhtauksia ilmassa voivat laukaista hälytyksen, on yleisissä tiloissa toimittava niin, että ei aiheuteta turhia hälytyksiä. Tiettävästi virhehälytyksiä on tapahtunut ruoanlaitosta syntyneiden käryjen joutumisesta rappukäytävään, suurien vesimäärien käyttäminen pesutuvassa sekä etenkin huoneistoremonteista yleisiin tiloihin kulkeutuva pöly.

Taloyhtiön palovaroitinjärjestelmä ei tee automaattista hälytystä palolaitokselle, mutta laukaisee rappukäytävissä äänekkäät sireenit soimaan. Hälytyksen voi vaientaa vain henkilö, jolla on avaimet taloyhtiön sähköpääkeskukseen, jossa sijaitsee järjestelmän keskuslaitteisto. Hälytyksen sattuessa näkee taloyhtiön edustajan liikkuvan A-portaan kellaritilassa vaientamassa tutkimassa hälytyksen lähteen sijaintia ja tarkistamassa sen osan taloyhtiön tiloista, joista järjestelmä ilmoittaa hälytyksen. Tilanteen selvittyä, palohälytinjärjestelmä kytketään taas toimintaan.

Asuinhuoneistojen palovaroittimet

Jokaisen asukkaan velvollisuus on huolehtia siitä, että asunnossa on riittävä määrä palovaroittimia ja että ne ovat toimintakuntoisia. Tämä vaatimus ei ole vapaaehtoinen, vaan siitä määrätty pelastuslaissa 29§. Palovaroittimesta pelastuslaki määrää näin:

"Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat."

Palovaroittimen toimintaan ja asukkaan velvollisuuksiin voi perehtyä Pelastustoimen www-sivulla. Oman ja yhteisen turvallisuuden vuoksi on hankittava omat palovaroittimet ja pidettävä huolta niiden toimivuudesta ja paristojen kunnosta.

Hyviä ohjeita paloturvallisuudesta kerrostaloasukkaalle löytää Suomen Pelastusalan Keskusliiton www-sivustolta. Muista että rappukäytävässä oleva pelkkä savu on erittäin vaarallista ilman suojavarusteita liikkuvalle henkilölle ja tainnuttaa ihmisen nopeasti.

Päivitetty 11.6.2021.