Uuteen asuntoon

Ennen muuttoa on syytä tarkistaa, että asunto on siinä kunnossa kuin on sovittu. Yhtiössä noudatettavista käytännön järjestelyistä saa parhaiten tietoa edelliseltä omistajalta, mutta jos hän ei ole asunut yhtiössä, on syytä kääntyä isännöitsijän puoleen. Isännöitsijän yhteystiedot selviävät isännöitsijäntodistuksesta, joka on liitetty kauppakirjaan ja joka on esitetty ostajalle jo ennen ostopäätöksen tekoa. Isännöitsijäntodistuksesta selviää myös perustiedot taloyhtiöstä.

Ainakin seuraavat asiat on syytä selvittää ennen muuttoa:

  • Miten kiinteistönhuolto on taloyhtiössä järjestetty eli hoitaako tehtävät huoltoyhtiö, oma talonmies vai osakkaat itse sovittujen vuorojen mukaisesti?
  • Ovatko asukkaat sopineet joistakin tehtävistä, joita hoidetaan talkootyönä? Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi liputus, lumenauraus ja yleisten alueiden ruohonleikkuu.
  • Miten taloyhtiön jätehuolto on hoidettu. Kuinka usein jäteastiat tyhjennetään ja millaisia jätteitä taloyhtiön astioihin saa laittaa?
  • Missä ja montako pysäköintipaikkaa taloyhtiöllä on ja millainen on niiden varausjärjestelmä?
  • Onko taloyhtiössä pesutupa tai talosauna? Miten ja millaisia sauna- ja pesutupavuoroja voi varata?

Uusi asukas tekee usein remonttia huoneistossa ennen muuttoa. Pintaremontti, kuten maalaus ja tapetointi, on mahdollista toteuttaa omin päätöksin. Jos huoneistossa tehdään rakennemuutoksia, tulee selvittää muutoksen vaatimat lupa-asiat. Asunto-osakeyhtiölaissa on oma lukunsa, joka koskee osakkeenomistajan muutostöitä (AOYL 5. luku). Taloyhtiön luvan lisäksi tarvitaan isommissa muutostöissä rakennus- tai toimenpidelupa, joiden hakijana toimii taloyhtiö ja joista päättävät kunnan rakennusvalvonnasta vastaavat. Osakkaalla on muutostyöoikeus ainoastaan hallitsemissaan tiloissa. Osakkaan on esim. ennen kylpyhuoneremonttia ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiölle hyvissä ajoin aikomistaan muutoksista.

Vastuunjako taloyhtiön ja osakkaan kesken tulee myös selvittää etukäteen, sillä taloyhtiö on saattanut tehdä kylpyhuoneiden ja muidenkin rakenteiden korjaus- ja kunnossapitovastuista Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukosta poikkeavia päätöksiä. Varsinkin, jos kosteita tiloja aletaan remontoida, tulee etukäteen selvittää, minkälaista korjaustapaa taloyhtiö edellyttää.

Virallisen muuttoilmoituksen tekemisen lisäksi uuden osakkaan on ilmoitettava asuntokaupasta taloyhtiölle, yleensä isännöitsijälle tai isännöitsijätoimistoon, jotta uusi osakas voidaan merkitä taloyhtiön osakeluetteloon. Osakkaan on tätä varten toimitettava ja taloyhtiöllä on oikeus saada luotettava selvitys, kuinka osakkeet ovat osakkaalle siirtyneet. Esim. asuntokaupan jälkeen uuden osakkaan tulisi esittää kauppakirja, varainsiirtoverolaskelma ja osakekirja.