Muutostyöt huoneistossa

Kesällä 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeeomistajalla on velvollisuus ilmoittaa muutostöistä taloyhtiölle ennen muutostyön aloittamista. Muutostöistä on otettava yhteyttä isännöitsijään, jotta muutostyö tulee tehtyä sekä taloyhtiön ja osakkeenomistajan kannalta hyvässä yhteistyössä ja vastuut ovat selviä myös muutostyön jälkeen.

Ilmoitus muutostyöstä

Isännöitsijäntoimistolla on oma sivusto muutostöihin ja muutoksesta ilmoittamiseen on oma lomake. Ilmoitus muutostyöstä tehdään aina kirjallisesti isännöitsijäntoimistoon - suositeltu tapa on käyttää sähköistä Hausvise palvelua.

Mikä muutostyö vaatii ilmoituksen?

Pientä pintaremonttia ei tarvitse ilmoittaa kuten esimerkiksi tapettien vaihtoa tai seinien maalausta. Lattiapinnoitteen vaihto kuuluu jo ilmoitettaviin töihin ja työt, jotka kohdistuvat yhtiön vastuulla oleviin vesijohtoihin, vesikalusteisiin tai kostean tilan materiaaleihin tai rakentesiin. Tarkempia ohjeita ja remonttiin voit lukea täältä.

Muutostyötä ei saa aloittaa ennen hallituksen / isännöitsijän kirjallista vahvistusta. Ennen aloittamista tulee muutostyöhön ryhtyvän osakkaan selvittää mahdollisesti työtä ohjaavat ja rajaavat tekijät sekä luvat. Muutostyötä toteutettaessa on huomioitava senhetkiset määräykset. Osa määräyksistä tulee viranomaisilta, osa rakentamismääräyksistä sekä taloyhtiön säännöistä. Muutostyön aikana muutostyön tekijän tulee varautua taloyhtiön tekemiin tarkastuksiin, jotka tehdään osakkaan kustannuksella.

Päivitetty 11.5.2023.

Kiinteistöliitto