Taloyhtiön PTS, yleistä

Kiinteistöliiton tuottama yleinen PTS:n selitys

Kiinteistössä ennemmin tai myöhemmin väistämättä tulee vastaan korjauksia, joihin tulee varautua ja valmistautua hyvissä ajoin ennakolta niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Parhaiten tämä tapahtuu kuntoarvion ja siihen liitetyn teknisen PTS:n eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman avulla. Kuntoarvio ja PTS antavat taloyhtiön päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista.

PTS:n tietojen pohjalta voidaan aloittaa tulevaan remonttiin valmistautuminen hyvissä ajoin hankesuunnittelun avulla ja mm. teettämällä pätevällä suunnittelijalla tarvittavat korjaussuunnitelmat ja muut urakka-asiakirjat, hankkimalla tarvittavat viranomaisluvat, anomalla mahdolliset korjausavustukset ja valmistelemalla korjaushankkeen rahoitusta. Myös taloyhtiön hallintoelinten oma asioiden käsittely ja päätöksenteko vaatii aikansa, johon kuntoarvion ennakoiva lähestymistapa antaa hyvät mahdollisuudet.

Taloyhtiön kiinteistötarkastuksessa ryhmä asiantuntijoita, yleensä kolme henkilöä, arvioi taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien rakennus-, LVI- ja sähköteknisten rakennusosien, laitteiden ja asennusten kunnon ja korjaustarpeen seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Kullekin tarpeelliselle korjaukselle arvioidaan alustava korjausmenetelmä, toteutuskustannukset laadintahetken kustannustasossa sekä suositeltava toteutusajankohta. Tämä kuntoarvioryhmän laatima PTS-ehdotus on kiinteistön kunnossapitosuunnittelun lähtökohta. PTS-ehdotuksen tarkistaminen ja hyväksyminen kuuluu taloyhtiön hallinnolle.

As Oy Messeniuksenkatu 7:ssä tehdyt korjaukset

Taloyhtiössämme parhaimman kuvan korjaus tilanteesta saat lukemalla viimeisimmän varsinaisen yhtiökokouksen kirjallisen materiaalin, jossa toimintasuunnitelmasta ja listasta taloytiössä tehdyistä korjauksista. Yleistä yhtiökokousmateriaalia laajemmassa taloyhtiön tavaksi muodostuneesta tekstiosuudesta voit lukea hallinnon pidemmän aikajänteen suunnitelmista ja oletetuista lähivuosien korjaussuunnitelmista.

Vesikaton kuntotutkimus 2022 (päivitetty 8.5.2022)

Taloyhtiössä tehtiin katon kuntotutkimus vesikatolle (Kattotutka Oy) ja voit lukea alareunan linkistä.


Päivitetty 8.5.2022.