Yhtiökokouksen pöytäkirja

Taloyhtiössä yhtiökokous on korkein päätösvallan käyttäjä. Yhtiökokouksessa taloyhtiön osakkaat päättävät keskeisimmistä oman taloyhtiön asioista, mm. vastikemaksujen suuruudesta ja yhtiön talousarviosta sekä käsitellään tilinpäätös. Myös taloyhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksestä löytyy tietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista

Yhtiökokouksen puheenjohtajan huolehtii siitä, että kokouksesta tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kuukauden kuluessa kokouksesta esitettävä osakkaalle, joka sitä pyytää. Osakkaalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta tai sen osasta. Jäljennöksestä voidaan periä kohtuullinen maksu. Ppöytäkirjan saa tilattua isännöitsijältä.

Päivitetty 11.6.2021