Energiatodistus

Alla tiedoksi tekstiote, jossa on Kiinteistöliiton kuvaus mikä on energiatodistus ja mitä sillä tavoitellaan:

"Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. Talon lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen saamaan energialuokkaan. Energiatehokkuuden parantaminen on ennen kaikkea taloyhtiön osakkaiden etu, sillä mitä vähemmän energiaa rakennus kuluttaa, sitä enemmän asunnonomistajat säästävät. Energiatodistuksen avulla asukkaat ja asunnonostajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuutta sekä tunnistaa onko talo energiapihi vai energiasyöppö."

Energiatodistus on elektronisessa pdf-muodossa luettavissa tästä. Todistuksesta näkee myös taloyhtiön viimeaikaiset korjaukset, jotka ovat vaikuttaneet taloyhtiön energiatehokkuuteen.

Päivitetty 5.3.2011.