Pelastussuunnitelma

Taloyhtiöissä tulee olla pelastussuunnitelma, jossa varaudutaan ennalta arvaamattomiin, asuinkiinteistöä ja kiinteistön käyttäjiä eli asukkaita kohtaaviin vaaratilanteisiin. Vuoden 2004 alusta voimaan astuneen pelastuslain mukaisesti turvallisuussuunnitelma muuttui pelastussuunnitelmaksi. Vanhat turvallisuussuunnitelmat piti päivittää uuden lain mukaisesti pelastussuunnitelmiksi vuoden 2005 alkuun mennessä. Pelastustoimilaissa edellytetään lisäksi, että suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava kunnan pelastusviranomaisille kunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon ja joita taloyhtiön pelastussuunnitelma koskee.

Taloyhtiön pelastussunnitelman tulee olla asukkaiden tiedossa ja tarvittaessa nopeasti esille saatavilla.