Kuntotodistus

Taloyhtiön kuntotodistus kertoo asuinrakennuksen kunnon havainnollisesti ja luotettavasti tähdillä. Kuntotodistus perustuu kuntoarvioon. Todistus tiivistää kuntoarviossa esitetyt johtopäätökset 1-5 tähdeksi. Asuinkiinteistön kuntoluokka kuvaa kokonaisvaltaisesti taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden ja järjestelmien kunnon, korjaustarpeet sekä jäljellä olevan elinkaaren. Asunnonostajan ja asunto-osakeyhtiön omistajalle tähdet konkretisoituvat euroina. Taloyhtiön kuntotodistus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava väline taloyhtiön kunnon arviointiin.

Kuntotodistus edistää ennakoitua ja suunnitelmallista korjaustoimintaa taloyhtiöissä. Se on taloyhtiön kunnonhallinnan perusta, joka havainnollistaa asuinkiinteistön korjaustarpeen tavallisille asukkaille. Asuintalon kunto ja tulevat korjaustarpeet ilmenevät todistuksesta selkeästi, jolloin asunnon ostaja tai myyjä näkee todelliset nykyiset ja tulevat asumiskustannukset. Lain mukaan myyjän ja kiinteistönvälittäjän pitää antaa ostajalle oikeaa tietoa, mutta taloyhtiön teknis-taloudellinen kunto ei välttämättä näy isännöitsijäntodistuksesta, taseesta tai toimintakertomuksesta. Taloyhtiön kuntotodistus on kehitetty tuomaan asuntomarkkinoille kaivattua läpinäkyvyyttä.

Asuinkiinteistöjen ikääntyessä ja korjaustarpeen kasvaessa on välttämätöntä tietää taloyhtiön kunto. Kerrostalohuoneistojen kaupassa suurin riski ei ole huoneiston kunto, vaan koko taloyhtiön kunto. Kuntotodistuksen avulla voidaan osoittaa, että remontit on tehty ajoissa ja oikealla tavalla. Ympäristöministeriön VTT:llä teettämän tutkimuksen mukaan taloyhtiö voi säästää kokonaiskorjauskustannuksissa jopa 30 prosenttia ennakoivan ja säännöllisen huolto- ja kunnossapidon avulla.

Taloyhtiön Kuntotodistuksen tavoiteet ovat asuntokaupan turvallisuuden lisääminen sekä ennakoivan ja suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistäminen. Kuntotodistus kertoo sekä huoneiston ostajalle että omistajalle, kuinka paljon eri rakennusosien kunto on alkuperäisestä heikentynyt ja mitä korjauksia niihin on tulossa. Näin ostaja voi turvallisemmin verrata eri kohteita. Kuntotodistuksen avulla taloyhtiön on helpompaa päättää väistämättömistä korjauksista.

Kuntotodistus pohjautuu KH-ohjeiston mukaiseen kuntoarvioon. Todistuksessa on erikseen mainittu, jos jonkun rakennusosan kuntoluokan määrittämiseksi tarvitaan kuntotutkimusta. Kuntotodistusten laadintaan on tehty luokitusohjeet, joita laatijan on noudatettava. Kuntotodistuksia voi laatia vain tätä varten pätevyyden hankkinut ja sen vaatimusten mukaisesti ylläpitänyt henkilö ja yhtiö. Lisätietoa osoitteesta www.kuntotodistus.fi.