Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksesta ilmenee monia tärkeitä seikkoja koko taloyhtiöstä sekä yksittäisestä huoneistosta. Isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi mm. taloyhtiön rakennukset, maa-alueen omistussuhteet (oma vai vuokratontti), onko yhtiöjärjestyksessä lunastuslauseke sekä selvitys lainavastuista, jos vastuu taloyhtiön lainoista kohdistuu eri tavoin eri osakkeenomistajiin. Huoneistokohtaisina tietoina Isännöitsijäntodistuksesta selviää mm. tiedot huoneiston pinta-alasta ja huonemäärästä, osakeluetteloon merkitystä omistajasta, mahdolliset maksamattomat erääntyneet yhtiövastikkeet sekä käyttö- ja luovutusrajoitukset.

Yleisimmin isännöitsijäntodistus tehdään valmiille lomakepohjalle. Kiinteistöliiton hyväksymä lomake otettiin käyttöön vuonna 2000 ja sen etu on mm. se, että siinä on tarkennettu kohta päätettyjä tai varmuudella tiedossa olevia huomattavia korjauksia sekä taloyhtiön tiedossa olevia huoneiston vikoja varten. Lomakkeesta ilmenee myös se, onko taloyhtiössä tehty kuntotutkimus.

Isännöitsijäntodistus tilataan taloyhtiön isännöitsijältä tai isännöintiyritykseltä. Isännöitsijällä on oikeus periä isännöitsijäntodistuksen antamisesta taloyhtiön hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu. Selvintä ja suositeltavaa olisi, että hallitus tekisi nimenomaisen päätöksen asiasta, mutta riittäväksi katsotaan myös se, että hallitus on tietoinen maksukäytännöstä ja sen myös hyväksynyt.

Jollei taloyhtiöllä ole isännöitsijää, pyydetään todistus taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalta.