Järjestysmääräykset

Asunto-osakeyhtiöllä on pakollisena oltava yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota millaisia sääntöjä asumisessa tulee noudattaa. Tästä syystä useimmissa taloyhtiöissä on ilmoitustauluilla, asuntoihin jaettuina tai muulla tavoin asukkaiden tietoon saatettuna taloyhtiön järjestysmääräykset. Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräyksissä kerrotaan esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista tai yhteisten tilojen käyttöohjeista. Hyvässä taloyhtiössä ja sen järjestysmääräyksissä korostetaan yhteispeliä, huoneiston huolellista hoitoa ja muiden asukkaiden huomioonottamista!

Ensimmäistä kertaa järjestysmääräyksiä käyttöön otettaessa sekä niitä muutettaessa kannattaa asia hyväksyä yhtiökokouksen päätöksellä. Hyväksymiseen riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Järjestysmääräyksillä on oikeudellista merkitystä; Huoneisto voidaan ottaa taloyhtiön hallintaan mikäli osakas jättää noudattamatta mitä järjestyksen säilymiseksi talossa vaaditaan ja rikkeellä on vähäistä suurempi merkitys. Järjestysmääräykset eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain määräysten kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämistä. Kunnilla oli aiemmin omat järjestyssääntönsä, mutta nämä kuntien järjestyssäännöt kumosi 2003 voimaan astunut järjestyslaki.

Järjestysmääräykset voivat olla asunto-osakeyhtiön omat ja yhteisesti tehdyt, mutta mallin voi myös hankkia valmiina lomakkeena. Tämä valmis malli kannattaa toki hyväksyä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiössä noudatettavaksi. Kiinteistöalan Kustannus Oy myy taloyhtiöiden käyttöön sellaisenaan sopivia järjestysmääräyksiä suomen- ja ruotsinkielisinä, lomaketta on saatavana myös englannin- ja ranskankielisinä. Näissä järjestysmääräyksissä on pyritty välttämään pelkkien kieltojen ja määräysten luettelemista pyrkien opastamaan asukkaita toimimaan oikein.

Järjestysmääräykset on hyvä pitää asukkaiden saatavissa esimerkiksi laittamalla ne taloyhtiön kotisivuille!