Palvelun tarkoitus

Kiinteistöliitto pyrkii auttamaan ja tukemaan jäsentaloyhtiöitään asukasviestinnässä, tiedonkulussa ja tiedon saatavuudessa. Taloyhtiösivut on tarkoitettu palvelemaan taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää sekä ennen kaikkea asukasta ja osakasta.

Kotitalon kotisivut tuovat taloyhtiön asiat helposti saataville. Asukkaan tarvitsemat tiedot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Taloyhtiön hallitukselle löytyy oma suojattu osio hallitustyöskentelyä varten, mutta muutoin taloyhtiön asiat ovat avoimesti sivuilta luettavissa. Avoin toimintakulttuuri taloyhtiöissä ehkäisee turhia väärinkäsityksiä ja lisää asukkaiden luottamusta asioiden hoitoon!

Asukasviestintä voi olla nopeaa ja edullista. Taloyhtiösivujen oma päivittäjä voi laittaa sivuille talon ajankohtaiset asiat ja asiakirjat. Kiinteistöliitto tuottaa sivuille Hallinto-oppaan ja Asumisoppaan. Hajautetun ylläpidon ja keskitettyjen tietopankkien hyödyntäminen parantaa asukkaiden tiedonsaamista asumisesta ja taloyhtiön hallinnosta.

Taloyhtiösivut kokoavat asukkaan tarvitsemaa tietoa omasta taloyhtiöstä yhteen paikkaan!