Taloyhtiön asukastiimit

Tiimivastaava

Kurki, Matti - Työskentelee kaikkien tiimien kanssa.

Turvallisuustiimi

Tehtävät:

- päivittää pelastussuunnitelman
- hätätilanteessa tekee tilannearvioinnin, ilmoituksen ja alkusammutusta
- käynnistää hätäensiavun ja mahdollisen evakuoinnin
- päivittää vaaratilannekuvan ja turvallisuusriskit
- kehittää osaamistaan sekä henkilö- ja paloturvallisuutta
- tarkastaa turvallisuusvarusteet ja väestönsuojan kunnon
- hoitaa VSS-tilan järjestystä, siisteyttä ja kuntoa kiinteistönhoitajan kanssa
- järjestää koulutus- ja harjoitustapahtumia yhdessä pelastusviranomaisten kanssa
- valvoo turvallisuusohjeiden ja -määräysten noudattamista.

Jäsenet:

Ranta, Mauri, Turvallisuuspäällikkö, puh.joht.
Raatikainen, Mika, VSS-vastaava
Wallenius, Kari, Lääkíntävastaava
Kurki, Matti
Ranta, Kristiina, EA-vastaava, sihteeri

Kunnossapitotiimi

Tehtävät:

- hoitaa pienehköjä kunnossapitotöitä
- avustaa asiantuntijoita kunnossapito-, huolto- ja korjaustöissä
- avustaa kiinteistönhoitajaa kunnossapito- ja huoltotöissä
- valvoo ja arvioi kunnossapidon ja korjauksen tarvetta ja tulosta.

Jäsenet:

Ranta, Kristiina, puh.joht.
Kurki, Matti
Perälä, Leena
Raatikainen, Mika
Ranta, Mauri
Salojärvi, Keijo
Vornanen, Kari

Puutarhatiimi

Tehtävät:

- hankkii, istuttaa ja hoitaa pihan kesä- ja syyskukat
- hoitaa pensasistutukset ja nurmikkoa yhteistyössä kiinteistönhoitajan kanssa
- huolehtii piha-alueen siisteydestä yhteistyössä kiinteistönhoitajan kanssa
- kehittää pihan viihtyisyyttä

Jäsenet:

Ranta, Kristiina, puh.joht.
Kangas, Raija-Liisa
Niskanen, Leena
Niskanen, Mauno
Perälä, Leena
Raatikainen, Satu
Vornanen, Kari
Vornanen, Tuula

Tarjoilutiimi

Tehtävät:

-hoitaa taloyhtiön tapahtumien tarjoilun

Jäsenet:

Ranta, Kristiina, puh.joht.
Martinkauppi, Anneli
Niskanen, Leena