Kesä- ja heinäkuun osakastiedote

Alla osakastiedote, joka on jaettu Hausvise-järjestelmän kautta 12.7.2023. Tiedotteesta on poistettu yksi osuus, mutta joka on luettavissa Hausvisestä osakkeenomistajille.


KESÄKUUN JA HEINÄKUUN TAPAHTUMIA TALOYHTIÖSSÄ

 Hallitus kokoontui 22.6.2023 ja oli paljon asioista käsittelyssä - osaan palataan vielä kesälomien jälkeen. Tämä tiedote julkaistaan vain soveltuvin osin www-sivulla/Facebookissa mutta kokonaisuudessa toimitetaan osakaskirjeenä (Hausvise).

TALOYHTIÖMME SIIRTYY ELISAN KIITEISTÖLIITTYMÄÄN 

Taloyhtiömme liittyy syksyllä Elisan toimittamaan kiinteistöliittymään. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Tehty sopimus Elisan kanssa on 36kk:n mittainen. Elisan valitsemisessa painotettiin sitä, että palvelua on saatavilla erilaisissa nopeusluokissa, mahdollisuus nopeuden muutokseen kesken sopimuskauden. Myös se vaikutti valintaan, että saamme taloyhtiöön myös Elisan valokaapelin – näin on tulevaisuudessa on enemmän palvelun tarjoajia joista valita uudelle sopimuskaudelle.

Muutoksen yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin ja hanketta edeltää Elisan valokuidun tuominen taloyhtiöön. Kaivuutyötä tapahtuu talomme edessä kaapelivetoa varten. Taloyhtiö ei maksa kaapelin vetämisestä aiheutuneita kuluja. Taloyhtiön kustannukseksi tulee huoneistoihin internetliittymän liittymän perusnopeuden kustannus 0.45€/kk/huoneisto. Tämän internetliittymän saa aikanaan yhtiövastikkeeseen sisältyvänä. TV-järjestelmää ei muuteta ja se säilyy ennallaan (omat antennit taloyhtiössä, maanpäällinen lähete tyyppiä DVB-T/T2). Kiinteistöliittymään siirtyminen koskee vain kiinteää laajakaistaa, vaikka se voisi vaikuttaa television yhteisjakeluun. Taloyhtiöllä on optio tehdä tämä myöhemmin, mutta ei nykyisessä järjestelmässä ole mitään oleellista puutetta ole ilmennyt ja sen toimintaa jatketaan normaalisti. 

Uusi kiinteistöliittymäsopimus ei estä kilpailua talossa eikä estä muita toimijoita (Telia, Kotilinja tai Elisan VDSL) edelleen toimimasta, mutta toki taloyhtiöön Elisa tulee sisään nyt sopimuskaudella vahvemmin tarjoten kilpailukykyisempiä hintoja sekä suurempia nopeuksia. Aluksi suunnitelma on tarjota yhtiövastikkeeseen sisältyvänä vain perusnopeuden internetliittymä (25M/25M), jonka nopeutta voi omalla kustannuksella nostaa (12€...29€/kk/huoneisto eri nopeusluokissa 150Mb...1Gb).

Tässä tiedotteessa ei vielä mennä yksityiskohtiin, koska ne tarkentuvat hankkeen edetessä. Ainoa asia on, että tästä eteenpäin lienee syytä olla sitoutumatta – tai sitten vain tiedostaen sitoutua - muiden toimijoiden pitkiin määräaikaisiin sopimuksiin kiinteästä laajakaistasta/5G liittymistä. Jos pitkän sopimuksen nyt tekee, siitä irtaantuminen voi olla helpompaa, jos siirtyy palvelusta toiseen Elisan sisällä. Kiinteistöliittymän toiminta aloitetaan minimikustannuksin, jotta asukkailla on aikaa harkita ja arvioida mahdollista operaattorin vaihtoa. Asian työstämistä auttoi talossa asuvista koostunut asiantuntijatiimi, Ilari Schein ja Mikko Saloila ja heille kiitos työpanoksesta.

VUODEN 2024 KATTOREMONTIN SUUNNITTELU

Kattoremontin suunnittelua on edistetty niin, että hallitus on valinnut yrityksen, joka tekee suunnitelman ja joka kilpailuttaa urakan.  Rahoitusneuvotteluiden aika on myöhemmin, mutta kyseiseen asiaan on panostettava, koska vallitseva taloustilanne ja korkotaso luovat tiettyä epävarmuutta lainoitukseen.

Yhtiökokouksen kirjauksien pohjalta, selvitetään mahdollisuudet aurinkosähköön ja sen takaisinmaksuun sekä kannattavuuteen. Aurinkosähköön ei ole päätetty investoida, mutta tässä vaiheessa kattoremonttia on järkevää selvittää mitä se aikanaan toteutettuna katolta vaatisi.

Kesän 2023 katon vuosikorjaus on tehty. Se oli pieni korjaus jolla varmistetaan, että katto toimii aina kattoremonttiin asti. Vanhan kanssa eletään ainakin vuosi ja siksi kaikkiin havaintoihin on reagoitava.

PESUTUPAMAKSUT 2023

Pesutupamaksut laitetaan maksuun vuodelle 2023 ja maksun suuruus pysyy samana 40€/vuosi.

TALOYHTIÖN TALOUSTILANNE

Taloustilanne on kohtuullinen, mutta edelleen kaikkea “ei-pakonomaista” investointia siirretään, jotta saadaan kassaan noin 3kk:n vastikekertymän verran rahaa yllätyksellisiä tilanteita varten.