Varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2022 päätöksiä

TIEDOTE 18.5.2022 


Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021. Hallitukselle ja isännöitsijälle myönnettiin vastuuvapaus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Sinikka Saloila, Henrik Ekman, Heidi Karkkolainen ja Tuija Alaranta. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henrik Ekmanin.

Tilintarkastajiksi valittiin Pertti Hiltunen KHT. Toiminnantarkastajaa ei valittu vuodelle 2022. Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2022.

Päätettiin periä vastikkeita ja käyttökorvauksia seuraavasti:

 

1.1-31.5

 

1.6 alkaen

 

Hoitovastike

4,90

m²/kk

5,80

m²/kk

PO1 rahoitusvastike

1,04

m²/kk

1,04

m²/kk

PO2 rahoitusvastike

0,85

m²/kk

0,85

m²/kk

Hallitukselle myönnettiin valtuudet enintään kahden kuukausivastikkeen suuruisen ylimääräisen vastikkeen perimiseen, tai perimättä jättämiseen.

Päätettiin jatkaa kylpyhuonekorjauksia entiseen tapaan.

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuus nostaa enintään 40.000,00 euron laina ja valtuus pantata rakennukseen vahvistettuja kiinnityksiä, mikäli kiinteistöllä ilmenisi akuutteja ja yllättäviä korjaustarpeita.

Päätettiin käyttää lainamuotona hoitolainaa ja/ tai tililimiittiä. Päätettiin että taloyhtiön talteen kerätyt romupyörät hävitetään.


MUUT ASIAT

YHTIÖVASTIKKEEN MAKSAMINEN

Liitteenä vastikemaksulomake ajalle 1.6.2022 31.5.2023. Maksettaessa tulee käyttää viitenumeroa. Pyydämme tarkistamaan maksulomakkeen ja ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tai puutteista.

Jos käytössänne on pankin maksupalvelu, toimittakaa lomake oman pankkinne konttoriin. E- lasku ja suoramaksu asiakkailla maksut päivittyvät automaattisesti.

E-LASKU JA SUORAMAKSU

Mikäli haluatte siirtää vastikkeenne e-laskulle, tulee sopimus tehdä omassa verkkopankissa. Laskuttajan tiedot löytyvät taloyhtiön nimellä. Kohdennustiedoiksi tarvitaan huoneiston numero ja viitenumero.

Suoramaksusopimus tulee tehdä oman pankin konttorissa.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET HUONEISTOREMONTTEIHN

Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijän on hallituksen valvonnassa pidettävä taloyhtiön huoneistoista huoneistokortteja, joista selviää huoneistossa tehdyt remontit. Jokaisen remonttiin aikovan osakkaan on ilmoitettava kirjallisesti isännöitsijälle, minkälaisia remontteja huoneistossa aiotaan tehdä. Huoneistokortteihin merkitään huoneistossa tehdyt korjaukset, esim. kylpyhuoneen (vesieristeiden tarkastus ym. valvonta), huonejakojen muutokset, hanojen ja wc- istuinten (tyyppimerkintä kirjataan) vaihdot ym. Katso tarkemmat ohjeet nettisivuiltamme www.paaovi.fi . Sivuilta löytyy myös lomake remontin ilmoittamiseen.

Taloyhtiön omalla nettisivulla www.messeniuksenkatu7.com kohdassa Asiakirjat, on Vastuunjakotaulukko dokumentti, josta voi tarkistaa vastuiden jakaantumisen taloyhtiön ja osakkaan välillä.

VIEMÄREIDEN JA LATTIAKAIVOJEN TOIMINTA

Asukkaita pyydetään kiinnittämään huomiota lattiakaivojen toimivuuteen.

Huom! Lattiakaivojen ja vesilukkojen puhdistus on huoneiston osakkaan vastuulla. Jos huoneiston viemäri tai lattiakaivo ei toimi normaalisti, on asiasta ilmoitettava välittömästi huoltoyhtiöön. Näin toimimalla voimme estää vesivahinkojen syntymisen. Myös vuotavasta hanasta tai wc-pöntöstä tulee ilmoittaa välittömästi huoltoyhtiöön.

 UUSI ASUKAS TALOYHTIÖÖN

Taloon muutettaessa on osakkaan tai hänen vuokralaisensa tehtävä huoltoyhtiöön muuttoilmoitus. Ilmoittaessaan huoneistoon muuttamisesta, saa asukas sukunimensä kotioveen ja pohjakerroksen nimitauluun. Näin myös varmistetaan, että huolto voi avata oven, mikäli avaimet unohtuvat huoneistoon. Isännöitsijälle tulee myös ilmoittaa osakkaan ja mahdollisen vuokralaisen sähköpostiosoite, johon mahdolliset tiedotteet voidaan lähettää (ml. yhtiökokouskutsut ja muut osakastiedotteet) sekä tarvittava suostumus tietojen lähettämiseen sähköpostitse.

TALOYHTIÖN NETTISIVUT

Taloyhtiöllä on omat nettisivut: www.messeniuksenkatu7.com

Sekä facebook sivut: https://www.facebook.com/groups/2787671508159034 tai hakemalla ”Messeniuksenkatu 7”

 YHTEYSTIEDOT

Isännöitsijä: Timo Ala-Heikkilä, 046 878 3454, timo.ala-heikkila@paaovi.fi

Kirjanpitäjä: Saga Huhtanen, (09) 7002 8769, saga.huhtanen@paaovi.fi

Huoltoyhtiö: Kotikatu Oy/Taka-Töölö, (010) 270 8700, taka-toolo@kotikatu.fi

 

HYVÄÄ KESÄÄ

Hallitus ja isännöitsijä