Ajankohtaista tammikuussa 2022

(Tästä tiedotteesta on tietoturvasyistä tarkoituksella poistettu huoneistonumerot, mutta vastaava tiedote poistettuine tietoineen saapuu osakkeenomistajille myös sähköpostilla mikäli isännöitsijällä on sähköposti tiedossa)


Vuosi 2022 on alkanut

Toivotaan että uusi vuosi on parempi kuin edellinen, vaikka lähtökohdat ovat edelleen haasteelliset loputtomalta tuntuvan pandemian kannalta. Koetetaan pitää itsemme ja läheisemme terveinä ja yritetään talkootyönä taloyhtiössä kantaa osaltamme vastuuta. Pidetään soveliaita etäisyyksiä, jos mahdollista viipyessänne pitkään yleisissä tiloissa käytätte maskia ja peskää kätenne myös lähtiessänne kotoa ja sinne palatessa. Paljon muuta emme voi tehdä, mutta tehdään se mitä voidaan ja talkoohengessä autetaan mahdollisuuden mukaan naapuria, jos syntyisi tilanne, että naapurin jääkaappi tyhjenisi karanteenin aikana.

Vuodesta 2021

Loppuvuosi suunniteltiin sellaiseksi, että vain pakonomaisiin asioihin ryhdyttiin. Hallitus kokoontui 4.11.2021 jälleen etäkokouksena ja tekee päätöksiä sähköpostitse. Edellisessä kokouksessa tarkasteltiin taloyhtiön taloutta maksuvalmiuden ollessa kohtuullisen hyvä ja tarkoitus oli tuo taso säilyttää kun lähdetään uuteen vuoteen 2022.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden 2021 asioihin palataan tarkemmilla selvityksillä, kun kirjapito valmistuu maaliskuun viimeiselle viikolle.

Koska mitään kiireellistä asiaa ei juuri nyt ole sekä yhtiökokouksen järjestäminen vallitsevassa pandemiatilanteessa on haasteellisempaa - varsinaista yhtiökokousta tavoitellaan tänä vuonna rauhallisella aikataululla. Tilanteesta riippuen pyritään yhtiökokouksesta tekemään edelleen suoraviivainen etenkin, jos se jouduttaisiin taas pitämään etäkokouksena.

Tammikuu 2022

Yhtiökokousta odotellessa ei suuriin asioihin ryhdytä elleivät ne ole pakonomaisia – ja kartoitetaan mm. laajemmin kylpyhuoneiden kuntotilannetta (KMK-tekniikka). Aivan kuten katon vuosittainen tarkastus, ohjelmassa on seurata kylpyhuoneiden tilannetta vuosittain. Nyt tammikuussa tutkimukset kohdistetaan niihin huoneistoihin, joissa edellinen tarkastus on tehty useampi vuosi sitten.  Näillä uusilla tiedoilla voidaan vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa tarkentaa vastaavasti.

Ennakkotietoa ennen yhtiökokousta – tiedot tarkentuvat ja voivat vielä muuttua

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 on jonkin aikaa, kerrataan alustavasti vuoden 2021 tärkeimpiä tapahtumia. Tiedot ovat alustavia tarkista, lopullinen tilanne virallisista yhtiökokouspapereista:

 • A-portaan paineisen veden vesivahinko oli vuoden 2021 ennakoimaton korjaus (yritykset Recover Nordic, Amrak, Sajato ja Pääovi). Sen kustannukset nousivat ~31.000€ tuntumaan. Vakuutukset korvasivat vahingosta ~23.000€ (tieto tätä yhteenvetoa kirjoittaessa). Korjaus saatiin tehtyä, mutta aina korjauksissa on omat haasteensa ja asumiselle syntyy aina häiriötä.
 • Saatiin tieto, että vuodelle 2022 taloyhtiön täysarvovakuutukseen tulee merkittävä korotus eikä kilpailutuksella siihen voitu vaikuttaa. Vakuutusmaksujen nousu liittyy taloyhtiön vahinkohistoriaan, johon vakuutusyhtiö nyt reagoi.
 • Lämmönvaihdin uusittiin suunnitelmallisesti ennen talvikautta ja hanke saatiin tehtyä kokonaisuudessaan ~24.000€ kustannuksella
 • Vuodelle 2021 tehty huoneiston XXX kylpyhuoneen korjaus saatiin tehtyä (Genelli) aiemman raamisopimuksen puitteissa. Taloudellinen yhteenveto ei ole vielä saatavilla tätä kirjoittaessa.
 • Huoneistoa XXX korjattiin kokonaisuudessaan noin ~33.000€, mutta vakuutuskorvausten ja muiden kompensaatioiden jälkeen taloyhtiön kustannus rajoittui alle 1.000€
 • Ovisummerijärjestelmää korjattiin ~4.100€ ja tämän järjestelmän elinkaari on nyt aktiivisen seurannan alla, koska varaosien saatavuus on heikkoa
 • Romupyörät poistettiin – nyt on viimeinen aika herätä, pyörät ovat vielä taloyhtiön hallussa. Pian tulee hetki, että ne löytävät sitten tiensä muualle.

 Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2022

 • Tavoitteellinen aikataulu on, että se ei ole ennen huhtikuuta. Aika näyttää vielä missä muodossa kokous on pidettävä.
 • Kaikki yllä mainitut tiedot tarkennetaan ja virallistetaan yhtiökokoukseen
 • Tärkeä asia tulee olemaan myös hallituksen kokoonpano. Uusia jäseniä hallitukseen tullaan tarvitsemaan. Hallituksen kokoonpanon vaihdoissa, sikäli kun hallituksella on osakkeenomistajien luottamus puolellaan, on pyritty hallittuihin muutoksiin tavoitellen:
  • Monipuolista hallitusosaamista, kykyä yhteistyöhön sekä vuorovaikutukseen
  • Aktiivista ja suoraselkäistä asennetta taloyhtiön eduksi
  • Taloyhtiön hallinnon, talouden, rakennustekniikan tai oikeudellista osaamista
  • Taloyhtiön historian tuntemista ja pelisilmää asumistason ylläpitämiseen

 

Hallituksen puolesta, Henrik Ekman