Tilannetietoa yhtiökokouksen jälkeen


Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja pitänyt yhteyttä sähköpostitse. Monia juoksevia asioita, mutta alla tärkeimmät alla:

Saimme kylpyhuoneiden kosteuskartoituksen yhdeksästä tarkistetusta kylpyhuoneesta. Puuttuva kylpyhuone pyritään tarkistamaan piakkoin. Kuten kokouksessa indikoitiin, yksi kylpyhuone vaatii välitöntä korjausta ja sen käytännön toimenpiteet on aloitettu. Kustannukset eivät ole tiedossa tällä hetkellä.

Hallitus tilasi lämmönvaihtimen vaihdon suunnittelutyön ja sen valmistuttua palataan asiaan. Tosin lämmönvaihtimen iän myötä ei hallituksella liene kesällä muuta vaihtoehtoa, kuin ajoittaa vaihto hallitusti ennen seuraavaa lämmityskautta.

Talonmiehen asunnon uusi vuokralainen on löydetty, ja sillä aikaa kuin huoneisto oli vapaana, siiten tehtiin pintaremontti - maalauksia ja siistimisiä.

Hallitus lisäksi valmistelee pienkorjauksia kaikkiin kylpyhuoneisiin - tällä osaltaan hallitaan kylpyhuoneisiin liittyviä riskejä.

Hallituksen puolesta, Henrik Ekman