Varsinainen yhtiökokous pidetty 23.3.2021

Lyhyesti tiedoksi ennen kuin viralliset pöytäkirjat ovat valmiita ja niistä tehdään varsinainen kommunikaatioversio:

1) Varsinainen yhtiökokous on pidetty "Teams/etäkokouksena" vallitsevassa pandemiatilanteessa

2) Kokous onnistui hyvin käytännössä vailla muutoksia hallituksen esityksiin yhtiökokoukseen (toimintasuunnitelma, budjetti, vastikkeet, lainanottovaltuudet, ehdollinen lupa tiettyjen huoneistojen yhdistämiselle) ja vastuuvapaudet myönnetiin.

3) Vanha hallitus jatkaa Henrk Ekman (puh.), Sinikka Saloila, Jukka Lallo, Rea Ehrnrooth (siht).

Mutta kuten kirjoitin, virallinen yhteenveto tulee kun pöytäkirja on kirjoitettu ja tarkistettu ja sen lyhennelmä tehdään kommunikaatiota varten.

Hallituksen puolesta, Henrik Ekman