Vesivahinko taloyhtiössä 11.4.2019 (+tilannepäivityksiä)

Taloyhtiössä on tapahtunut vesivahinko 11.4.2019

Kiteytän lyhyesti mitä asiasta tiedetään tänään torstaina. Huoneiston B26 alakaapin kosteusvaurion kartoituksessa on kartoittajalla tapahtunut vahinko, jossa mittauspistettä poratessa on lämpimän käyttöveden putki vaurioitunut.

Vahinkotorjunta on aloitettu niin pian kuin voitiin, mutta vahinkoja on todettu ainakin huoneistossa B26 ja kahdessa liiketilassa. Valitettavasti linjassa 9 (huoneistoissa 26, 32, 38, 44, 50 ja 56) joudutaan nyt sietämään vesikatkoa.

Syntynyttä vahinkoa tarkastetaan perjantaina 12.4.2019 ja vahingon korjauksien kustannuksien vastuukysymyksiä selvitetään. Alustavien tietojen mukaan E-S Kuivaus Oy on myöntänyt olevansa vastuussa tapahtumasta ja asiaa selvitetään vakuutusyhtiön (If) avulla mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Sitä mukaa kun asiasta saadaan lisää tietoa, päivitän sitä tänne lisää. Ikävä tapaus ja pahoittelut asukkaille ja vuokralaisille tilanteesta. Mutta nyt ei auta kuin selvittää asiaa ja joustaa tilanteen vaatimalla tavalla kun asioita hoidetaan.

Mikäli vahingot koskevat huoneistoasi tai irtaimistoa, ole yhteydessä isännöitsijään tarkempien ohjeiden saamiseksi. Tietyissä tapauksissa voit joutua olemaan yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 13.4.2019

Vahikotarkastusta on tehty perjantaina 13.4.2019 ja vahinkokorjaukseen on nimetty taloyhtiön puolelta Krister Lindqvist / KMK-Tekniikka Oy. Tilat on kierretty perjantaina valvojan, isännöitsijän (Jukka Halminen) sekä ES-Kuivauksesta Mikko Niemisen kanssa.

Vahingosta on tehty ES-Kuivauksen mukaan vahinkoilmoitus torstaina iltapäivällä ja he selvittävät asioita edelleen vakuutusyhtiön kanssa. ES-kuivaus on myös osallistunut pahimmin vahingossa kärsineen asunnon auttamiseen tilanteessa. ES-kuivaus tähtää vahinkoraportin valmistumiseen maanantaiksi. Yritys nimeltä Cateva on tehnyt remontti-ilmoituksen, joka jaetaan remontin alkaessa aikanaan tarvittaviin huoneistoihin.

Mikäli havaitset huoneistossasi jotakin vaurioita, jotka ovat mahdollisesti uusia havaintoja, ole pikaisesti yhteydessä isännöitsijään.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 15.4.2019

Kosteusvahingon selvitys on laajentunut, sillä perjantaina 12.4.2019 on havaittu kosteusvahinkoja uusissa huoneistoissa. Tänään asiantuntijan, isännöitsijä ja paikalle päässeet hallituksen jäsenet ovat tutustuneet tilanteeseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme tekemisissä kahden erillisen vesivahingon kanssa. Vahingoista toinen on ylempänä ja joka aiheutti tutkimukset alempana. Ja alempana tapahtuneet tutkimukset taas johtivat epäonnekkaasti laajempaan putkirikkoon, josta syystä alin kerros kohtasi vesivahingon. Kosteusvahinkoja on siis myös ylemmissä huoneistoissa toisin kuin oletettiin.

Tilanne elää ja selvitykset jatkuvat. Isännöitsijä hoitaa asiaa asiantuntijoiden kanssa sekä vakuutuksien kattavuuksia ja vastuiden jakautumista selvitellään.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 16.4.2019

Kyseessä on kahden eri vesivahingon yhteisvaikutuksesta ja korjauksen eteneminen on nyt tärkeää taloyhtiön edun kannalta. Korjauksen vastuukysymysten takia asiaa joudutaan käsittelemään (ainakin kulujen osalta) erillisinä asioina.

Koko vahinko on lähtenyt liikkeelle paineellisen vesijohtoputken pettämisestä B44 keittokomeron sisällä ja siitä alaspäin vesi on valunut alempiin kerroksiin. Epäonnekas tapaus toisesta putkirikosta sitten tapahtui huoneistossa B26, josta vahinko laajentui ja aiheutti vahinkoa liiketilalle. Ei siis pidä hämmästyä, jos asioita joudutaan hoitamaan eriytetysti - tämä tehdään sen takia, koska on todennäköistä, että vakuutuskorvausten hakeminen tullee edellyttämään töiden selkeää rajausta.

Vahinkokartoitusta tehdään edelleen, mutta on todennäköistä, että vahinkoa on tapahtunut seinissä sekä välipohjissa. Liiketilassa vahinkoja on tapahtunut seinässä ja liiketilan lattiassa. Toistaiseksi ei tiedetä, onko B-portaan puoleinen liiketila saanut vaurioita.

Tilanne on takuulla hankala asukkaille, osakkeenomistajille ja liiketilojen vuokralaisille - taloyhtiön hallinto, isännöitsijä ja ammattilaiset työstävät asiaa, ja mikäli tarvitse tarkkoja tietoja, ole yhteydessä suoraan isännöitsijään.

Se on varmaa, että korjauksien kustannukset ja laajuudet johtavat siihen, että korjauksessa menee aikaa ja siitä aiheutuu eriasteista harmia ja joustavuutta tullaan tarvitsemaan. Yhtälö ei ole helppo, mutta asioille tehdään toimenpiteitä niin nopeasti kuin asiassa nyt voidaan käytännössä edetä.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 17.4.2019 klo 22:30

Lyhyesti näin keskiviikkoaamuna: isännöitsijä, nimetty valvoja (Krister Lindqvist) ja taloyhtiön hallinto ovat saaneet vahinkoraportit käyttöön myöhään tiistai-iltana. Niitä käydään läpi ja suunnitelmat tarkentuvat. Vahinkoraportteja on kaksi: kylmävesilinjan vaurio B26, B34, B38 ja B44 sekä toinen tutkimukseen liittyvän porauksen vahingoista (B26 ja Esteettisen klinikan vuokraama liiketila).

Ylemmän vesivudon tapahtuman kuvaus:

15.4.2019 tilattu kosteuskartoitus/ vuodon paikallistaminen B-rapun asunnoissa seiniin ilmenneiden kosteusvauriojälkien johdosta. Asunnot sijaitsevat allekkain samassa pystylinjassa ja vauriot jäljet samassa seinälinjassa joten vauriot johtuvat samasta vahingosta. Tutkimuksissa vuoto paikantui, 15.4.2019 n. kl 15.00, putkihormista keittiöön poikkeavaan kylmävesi-linjaan haraan kerroksessa 5/ asunnossa B44.

Kosteuskartoituksen tapahtuman lyhyt kuvaus:

Kosteuskartoituksen yhteydessä kartoittaja porasi rakenteissa sijaitsevaan lämminvesi putkeen josta vettä virtasi asunnon B26 keittiön, makuuhuoneen sekä eteisen lattioille. Vesi valui rakenteita pitkin alla olevaan liiketilaan jossa vettä tiputti katosta sekä seiniä pitkin aulaan sekä hammashoitohuoneeseen. Paikalle saatiin nopeasti huoltomies joka sulki vedet kyseisetä linjasta. Lattiaa purettiin niin että putkimies pääsi paikkaamaan putken. Lattiasta otettiin purun yhteydessä asbestinäyte jatko purkuja silmällä pitäen.

Yleistä

Molemmat kosteuskartoitukset pitävät sisällään paljon yksityiskohtaista tietoa jota tarvitaan suunnittelussa korjauksessa. Vesivahinkoja on eri seinissä ja lattioissa sekä välipohjissa huoneistosta riippuen. Korjaaminen tulee viemään viikkoja kuivauksen takia.

Isännöitsijä koordinoi toimenpiteitä jatkosta. Kylmävesilinjan vauriosta seuraavaksi on vuorossa korjauksien aloittaminen, haitta-ainetutkimukset, purku- ja rakennustöiden kilpailuttaminen ja ennalleen rakentaminen ja yhteydenpito vakuutusyhtiöön. Korjauksiin toivon mukaan päästään pääsiäisen jälkeen.

Porauksen vahingoista ES-Kuivaus Oy on tehnyt vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön ja ES-kuivaus on aloittanut purku- ja kuivaustyöt B26:ssa ja liiketilassa.

Kaikille tiedoksi, että koska kyseessä on kaksi korjaustapahtumaa (ja kaksi vakuutusta), asioita joudutaan käsittelemään erillisinä ja taloyhtiön hallinto joutuu pitämään tarkkaa kirjaa mikä kustannus kuuluu mihinkin vahinkotapahtumaan. On myös selvää, että vakuutuskorvaukset tulevat käyttäytymään näissä kahdessa vahingossa eri tavalla ja huoneisto B26 on eräänlainen jakolinja vastuiden välillä.

17.4 on Finib Oy myös tehnyt taloyhtiömme puolesta vakuutushakemuksen tästä ylemmästä vesivahingosta kiinteistövakuutukseemme If vakuutusyhtiöön. Odotamme edelleen ES-Kuivauksen tekemää vahinkoilmoituksen kopiota ja vakuutusyhtiön korvauspäätöstä.

Tästä tapahtumasta tulee taloyhtiölle kuluja valvonnasta, ikävähennyksistä, mahdollisista vuokranmenetyksistä sekä kohteista, joita vakuutukset eivät välttämättä kata. Emme tiedä vielä kokonaisuutta.

Kosteusvahinkojen tutkimus joudutaan myös varmuuden vuoksi tekemään A-portaan puolelta ja toisen liiketilan rakenteissa, ettei rakenteisiin jäisi kosteusvaurioita.

Tämän hetken käsityksen mukaan vesivahingot tulevat viemään taloyhtiön hallinnolta paljon aikaa, joten mahdollisesti muita remontteja voidaan joutua siirtämään - joskin suunnitellusti ylimääräistä yhtiökokousta valmistellaan kylpyhuoneremonttien osalta. Lisäksi viimeaikaiset tapahtumat vaikuttavat taloyhtiön talouteen, joten sitäkin kautta ylimääräiselle yhtiökokoukselle on tarvetta.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 20.4.2019

Asian työstäminen käytännön toimenpiteiden osalta pysähtyi pääsiäisen ajaksi. Hallitus on ollut päivittäin yhteydessä toisiinsa ja isännöitsijään tilanteen johdosta. Kerrataan alla vielä:

Perusvahinko eli neljännen kerroksen huoneiston B 44 keittokomeron seinässä tapahtunut putkivaurio ilmeni vasta maanantaina 15.4. Taloyhtiön kanta on, että on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin vaurioiden korjaamiseksi. Vakuutusmeklarimme on painottanut, että korjaaminen on taloyhtiön tehtävä. Tehokkaalla toiminnalla voidaan vähentää lisävaurioita ja yritystoiminnan menetyksiä. Toimenpiteet ovat 1) vaurioiden kaikenpuolinen tutkiminen, 2) rakenteiden purkaminen, 3) kuivatus ja 4) uudelleenrakentaminen.

Vaurioiden edelleen tutkimiseen kuuluvat haitta-aine- ja asbestikartoitukset. Niihin kuuluvat myös B- ja A-portaan välisen seinän ja A-portaan puoleisten huoneistojen seinien kosteustutkimus. On pelättävissä, että lisää vaurioita ilmaantuu ja se voi vaikuttaa merkittävästi työhön ja kuluihin.

Vakuutuksina meillä on nyt useita eri asioita kattavia vakuutuksia: 1) taloyhtiön kiinteistövakuutus, 2) ES-Kuivatuksen vastuuvakuutus, 3) liiketilojen vuokralaisten yritysvakuutus ja 4) korjausten kohteeksi joutuvien huoneistojen omistajien omat kotivakuutukset.

Isännöitsijällä on edelleen työsarkaa, yhdessä hallituksen kanssa, työstää tutkimuksia, rakenteiden purkamista ja mahdollisesti kilpailuttaa korjaavaa työtä, koska on taloyhtiön edun mukaista (ikävähennysten tullessa kuvioon mukaan) hallita korjauksien kokonaiskulua (kiinteistövakuutus).

Lisäksi hallitus joutuu käsittelemään esityksiä vuokrien alennuksista korjauksen ajalta sekä esitystä vaurion kohdanneen huoneiston kokemaa haittaa myös tulevasta kylpyhuoneremontista. Tässä vaiheessa näyttää vaikealta yrittää ajallisesti niputtaa vesivahinkojen korjausksia ja kylpyhuoneiden korjauksia, koska ajallisesti se on vaikeata tässä kohden, kustannukset nousevat muiden remonttien nopeuttamisessa, ja se, että taloyhtiön hallituksella ei ole vielä lainavaltuuksia ja lupaa edetä kylpyhuoneremonteissa ilman suunniteltua ylimääräistä yhtiökokousta. Lisäksi on mahdollista, että hallitus joutuu viivästämään tämän vuoden muita korjauskohteita sekä taloudellisista syistä ja siksi, että tärkeimmät asiat on nyt tehtävä ensin.

Taloyhtiön puolesta, Henrik Ekman

PÄIVITYS 22.4.2019

Isännöitsijän antaman yhteenvedon mukaan:

1) ES-kuivaus laajentaa kosteuskartoitusta A-portaaseen alkavalla viikolla ja tekee asbestikartoituksen

2) Lassila & Tikanoja, joka on vakuutusyhtiön sopimusurakoitsija, jatkaa työtä kosteuskartoituksesta eteenpäin tekemällä purkutyöt, tarvittavat kosteusmittaukset purkualueiden varmistamiseksi ja kuivaustyöt

3) Kuivaustöiden jälkeen rakennusurakka kilpailutetaan vähintään kolmella urakoitsijalla

Alkavalla viikolla huoneistoissa pidetään aloituskokouksia asukkaiden kanssa ja käytännön järjestelyistä. Taloyhtiöllä on hallussaan siis raportit huoneistoista B44, B38, B32 ja B26. Seuraavaksi tarvitaan siis raportit A16, A12, A8 ja A4 sekä asbestikartoitusraportti.

Toimintaa ohjataan eteenpäin siten, että korjauksissa erotetaan kustannukset B26:Sta alaspäin eri tavalla kuin sen lattian tasosta ylöspäin aiemmin mainitusta vastuunjaon linjanvedosta johtuen.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 25.4.2019

Yhteenvetoa parin päivän viimeaikaisista tapahtumista:

Korjauksen aloituskatselmus on tehty 25.4 huoneistoissa B32, B38 ja B44. Korjausalueet ja aikataulut on käyty huoneistojen osakkaiden ja asukkaisen kanssa. Arvioitu vahinkojen korjausaikataulu on 3kk, joka tarkentuu korjaustöiden laajuuden mukaan. B32 alkaa 6.5 ja B38 aloitetaan suojaustyötä ja huoneistossa B44 aloitus on 8.5.

Vahinkotarkastuksia on jatkettu A-portaassa ja alustavan tiedon mukaan vaurioita on havaittu huoneisoissa A12 ja A16. Tieto tarkentuu kun vahinkoraportti on käytössä.

Haitta-aine ja asbestikartoitukset ovat meneillään ja valmistuvat 29.4 alkavalla viikolla. Tarkkaa arviota korjauksista ei ole, mutta puhutaan yli 100.000eur kokonaiskustannuksesta.

Huoneiston B26 vahinkopäätöstä vakuutusyhtiöltä ei ole vielä saatu, Liiketilaa tutkitaan mahdollisen kreosootin (haitta-aine) takia. Tuona aikana työt eivät edisty.

Taloyhtiön hallinto tekee jatkuvasti töitä varmistaakseen:

  • Vesivahinkojen korjauksien aloittamisen
  • Vastuukysymyksiin päätöksien saamista
  • Ennallistamisen kilpailutusta
  • Asukkaiden/osakkeenomistajien käytännön asioiden hoitamista, haitan minimoimista sekä asiallisen lopputuloksen saamiseksi vaikeassa tilanteessa
  • Valmistellaan ylimääräistä yhtiökokousta ja esitystä kylpyhuoneremonteista. Kosteusvahinkojen ollessa päällä, taloyhtiön hallinto arvostaa sitä, että kysymyksiin ja linjauksiin voidaan hakea vastauksia niiden kiireellisyysjärjestyksessä. Ensin on saatava kosteusvahingot työn alle ja sitä kautta minimoida haittoja. Suunnitelmalliset korjaukset ovat sitten seuraavalla kiireellisyystasolla.
  • Hallitus on päivittäin yhteydessä sähköpostitse ja todennäköisesti hallitus pitää kokouksen 29.4. alkavalla viikolla.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 27.4.2019

Taloyhtiön hallitus kokoontuu 3.5.2019 klo 16:00 päättämään monista operatiivisista asioista ja ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumisesta. Käsittelyyn kuuluu kylpyhuoneiden (suunnitelmalliset) korjaustyöt ja niihin liittyvät linjaukset (ikävähennykset, tason nostamiset ym. periaatteelliset asiat sekä mahdollisuus nopeuttaa sellaisten huoneistojen kylpyhuoneremonttia, jotka kohtasivat tämän ison ja laajan kosteusvaurion). Kuluvalla viikolla taloyhtiön hallitus saa KMK-tekniikan yhteenvedon asiaan (suunnitelmallisista remonteista).

Kuluneella viikolla taloyhtiö on saanut vahinkoraportin, joka kattaa myös huoneistot A12 ja A16. Valitettavasti myös noista huoneistoista on löytynyt kohonneita pintakosteusarvoja. Huoneistoissa A8 ja A4 ei havaittu poikkeavia pintakosteusarvoja. Kaikista huoneistoista on nyt toimenpidesuositukset olemassa. Haitta-aine ja asbestikartoitukset valmistuvat 29.4. alkavalla viikolla.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 2.5.2019

Taloyhtiön hallitus kokoontuu siis 3.5.2019 käsittelemään sekä vesivahinkoasioita että valmistelee tulevaa ylimääräistä yhtiökokousta. 2.5.2019 illalla vielä odottelemme valvojan Krister Lindqvistin viimeisiä dokumentteja.

Taloyhtiön hallinto on saanut ES-kuivaukselta tiedon "putkeen poraamisen" tuottamuksellisen vahingon korvauspäätöksestä (Fennia). Tämä vahinko siis koskee B26 lattiasta alaspäin ja liiketilan vahinkoa. Kun vakuutuspäätös on olemassa ja yhteistyö ES-kuivauksen kanssa sujuu - korjaukset siis etenevät. Korjausta siis tekee Cateva Oy.

Taloyhtiön kiinteistövakuutuksen osalta (B26:sta ylöspäin) tilanne on vielä osin kesken (If). Alustava arvio omavastuusta on saatu, mutta asian käsittely jatkuu, koska annetussa arviossa ei otettu huomioon ikävähennyksessä sitä, että taloyhtiön putket eivät ole alkuperäiset. Selvittely jatkuu If vakuutusyhtiön ja Miikka Vierton kanssa Finib Oy:stä. Taloyhtiömme omavastuu on 1000eur, mutta varsinaiset ikävähennykset määrittelevät todellisesti taloyhtiön maksujen suuruuden tässä vahingossa, voidaan puhua kymmenistä tuhansista euroista.

If vakuutusyhtiö on ilmaissut kantansa, että purkutöitä ei tarvitse kilpailuttaa mutta uudistamisen työ on kilpailutettava, jota taloyhtiön hallinto on jo tekemässä. Käytännössä taloyhtiö joutuu olemaan töiden tilaaja sekä ainakin tilapäinen rahoittaja, joka tulee vaikuttamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa vaadittavan lainanottovaltuuden määrään.

Haitta-ainetutkimusten tuloksia ei ole vielä saatu.

Valvojamme työstää torstai-iltana hallitukselle perjantain kokoukseen suunniteltujen kylpyhuonekorjausten esityksen ja vesivahinkoihin liittyvät paperit.

Perjantaisen hallituksen kokouksen esityslistalla ovat siis vesivahinko, viiden kylpyhuoneen korjaukset, kylpyhuoneremonttien jatkotilanne, taloyhtiön lainoitustarve, ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen, ravintolan remontin suunnittelun tilanne ja yksityiskohdat, jäteastiauudistuksen ajoitus, taloyhtiön maksuvalmius sekä pihaseinämaalauksen jälkiseuranta.

Tekemistä riittää. Ja kosteusvahingon kohdanneilla huoneistoilla on valitettavasti oma urakkansa kestää pitkä remontti heidän kohdallaan. Taloyhtiön hallinto on pyrkinyt tekemään korjaamisen aloittamisen mahdollisimman nopeasti, mutta kun purku ja kuivatustöihin sitten päästään, ne vievät oman aikansa ja vahingon laajuudesta sekä haitta-aineista riippuu, kuinka asumiskelpoisia asunnot ovat remontin aikana. Vahinkoraportissa on todettu, että huoneistot B-portaassa eivät ole asumiskelpoisia. A-portaan asunnoista minulla ei ole kirjoittamisen hetkellä tietoa.

Henrik Ekman

PÄIVITYS 4.5.2019

Hallitus kokoontui perjantaina 3.5.2019 yhdessä isännöitsijän ja valvojan kanssa ja päätöksien pohjalta edetään ison vesivahingon korjauksessa eteenpäin. Haitta-ainekartoituksien mukaan B-portaan huoneistoissa ei ole haitta-aineita. B-portaan huoneistojen korjaus alkaa 6.5 alkavalla viikolla, todennäköisesti maanantaina. On syytä varautua ainakin kolmen kuukauden korjausaikaan - jopa hieman ylikin, koska arviot ovat arvioita. Vahingon kohdannet huoneistot ovat saaneet kopion vahinkoraporteista, jotka on syytä toimittaa omaan kotivakuutuksen vakuutusyhtiöön. Huoneiston B26 purku ja korjaus jatkuu. Liiketilassa (Esteettinen klinikka) korjaukset ovat alkaneet ja sinne on tehty väliseinä korjauksen rajaamiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi, koska purettavissa vahingoittuneissa rakenteissa on havaittu haitta-aineita. A-portaan puolella korjaukset alkavat hieman myöhemmin.

Hallitus on saanut käyttöönsä vakuutusyhtiön (If) laskelmia vahingon omavastuusta, ja laskelmia vielä tarkennetaan, koska ikävähennykset riippuvat putkistojen iästä. Tässä vaiheessa (laskelmat tarkentuvat vielä) on syytä varautua ainakin 20.000 euron ("omavastuu") kuluihin, joiden päälle tulevat vielä valvontakulut, jotka eivät yleensä kuulu korvauksen piiriin. Hallitus näkee kuitenkin, että laajan vesivahingon korjaus asiantuntevassa valvonnassa tärkeää, jotta mitään ei jää tutkimatta tai rakenteisiin jää piileviä vahinkoja.

Arviona puhutaan ehkä jo ~30.000eur vaikutuksesta ("omavastuu") taloyhtiön talouteen - ja koko vesivahingon kulut ovat jo 100.000eur luokkaa. Taloyhtiölle tulee myös vuokratappioita, koska liiketilojen vuokria joudutaan kohtuullistamaan remontin ajalta. Sen sijaan liiketoiminnalle tapahtunut muu haitta on kohdistettava yrityksien omiin yritysvakuutuksiin.

Viimeisin tieto on, että toisessa liiketilassa (Youngfield) on havaittu myös pienempi vesivahinko, joten yllä annettuja lukuja pitää käsitellä tämän hetken tilannearvioina. Vahinkoraporttia tuosta liiketilasta ei vielä ole.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että "putkeen poraamisen vahingon" kulut voidaan osoittaa suoraan ES-kuivaukselle, jonka kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Sen sijaan kiinteistövakuutuksesta korvattava vahinko (ylhäältä B26:een asti molemmissa portaissa) on maksettava aluksi taloyhtiön varoista ja siksi tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi ylimääräisessä yhtiökokouksessa pyydettäviin lainavaltuuksiin.

Vesivahinkojen ennallistamisen urakoitsijasta ei ole vielä uutta sanottavaa, ja purkutyöt alkavat nyt huoneistoissa Lassila & Tikanojan toimesta.

Hallitus työstää alkavalla viikolla päätöksien pohjalta ylimääräistä yhtiökokousta, jonka ajoitus on todennäköisimmin 6.6-10.6 välisenä aikana. Ajankohtaa haarukoidaan, jotta varmistetaan asiantuntijoiden pääseminen paikalle. Tärkeimmät asiat tulevat olemaan yhtiökokouksessa päätettyjen huonokuntoisimpien kylpyhuoneiden korjaaminen sekä kiireellisenä asiana lainavaltuuksien myöntäminen taloyhtiön hallinnolle kokonaistilanteen ja maksuvalmiuden säilyttämiseksi. Hallitus on jo valinnut ehdotuksen tulevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen kylpyhuoneiden urakoitsijaksi, mutta ison vesivahingon urakoitsijan kilpailutus on vasta alkamassa. Mutta työjärjestys on selvä, ensin isojen vahinkojen tutkiminen ja rajaus ja kuivauksen aloitus. Sen jälkeen ennallistamisen kilpailutus. Ja rinnakkaisesti nämä kylpyhuoneremontit, joista epäonnekkaasti yksi kohdistuu huoneistoon, joka kohtasi myös tämän ison vesivahingon vaikutuksen. Lisäksi on työstettävä tänä vuonna viranomaisvaatimus kuntoon - eli paloturvallisten roskalaatikoiden toteutus.

Tässä vaiheessa allekirjoittanut toteaa, että kaikki asianosaiset ovat toimineet asiassa nopeimmalla mahdollisella tavalla - etenkin isännöitsijä ja valvoja ovat käyttäneet merkittävästi aikaa, jopa vapaa-aikaa ja yöaikaa, asioiden valmisteluun, jotta tästä haasteellisesta tilanteesta päästään "selville vesille". Lisäksi vahinkoa kohdanneiden huoneistojen omistajille/asukkaille kiitos kärsivällisyydestä. Työtä tehdään täydellä vauhdilla.

Henrik Ekman

Päivitys 5.5.2019

Taloyhtiön hallinto valmistelee tulevan ylimääräisen yhtiökokouksen informaatiota. Hallituksen puheenjohtaja on työstänyt asiaa viikonloppuna. Kokouksen ajankohtaa haarukoidaan edelleen, mutta asiaa työstetään mahdollisimman nopealla aikataululla.

Henrik Ekman

Päivitys 11.5.2019

Hallituksen ja isännöitsijän välisen tiedonvaihdon osalta tällä viikolla ei ole suuria asioita tapahtunut. Korjaaminen edistyy B-portaassa ja ovissa on tiedonannot Cateva Oy:ltä (pasi.rytkonen@cateva.fi, 050-4082965) ja Recoverilta (Vesa Ketomaa, 046 9215935). Korjaaminen aiheuttaa häiriöitä niin asukkaille ja liiketiloille. Näissä operatiivisissa asioista on syytä olla suoraan isännöitsijään ja työtä suorittaviin yrityksiin yhteydessä.

Häiriöitä syntyy - koetetaan sietää ja joustaa mahdollisuuksien mukaan. Tiettävästi A-portaan vauriota kohdanneiden A-portaiden huoneistojen omistajien kanssa on pidetty ensimmäinen kokous.

Hallitus valmistelee ylimääräistä yhtiökokousta.

Päivitys 16.5.2019

Työt ovat nyt enemmän operatiivessa vaiheessa, ja lopetan tiheän "blogikirjoittelun" tähän päivitykseen. Tällä viikolla on A-portaan asuntojen osalta lähdetty etenemään. Remontin pauketta on ilmassa - sietokykyä koetellaan. Hallitus on toimittanut yhtenäisen selonteon ylimääräiseen yhiökokouskeen 10.6.2019 ja 200.000 euron lainavaltuuksia haetaan suunnitelmallisiin korjauksiin sekä tämän vesivahingon korjauksen "siltarahoitukseen".

Henrik Ekman