Vuoden 2019 yhtiökokous, päätökset

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.03.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat osakkaat: Sakari Nikander, Sinikka Saloila, Henrik Ekman ja Jukka Lallo.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa, hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Nikander. Tilintarkastajaksi valittiin Pertti Hiltunen, (KHT) ja toiminnantarkastajiksi Rea Maruna. Päätettiin, että toiminnantarkastajalle ei valita varamiestä.

Päätettiin, että tilikauden tappio 17.13 euroa kirjataan hallituksen esityksen mukaisesti, voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Vastike vahvistettiin seuraavasti alkaen 01.04.2018:
Hoitovastike 4,50 euroa / m2 / kk

Myönnettiin hallitukselle valtuudet osallistua tarvittaessa 15.000 euroa ravintolan remonttiin urakkavastuuden pysyen vuokralaisella. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 poikkeuksellisen suurta vedenkulutusta ja siitä aiheutuneita menoja.

Kokouksessa ei esitetty tai päätetty hallitukselle perinteisiä lainannostovaltuuksia, koska tulevaa ylimääräistä yhtiökokousta valmistellaan. Siinä tullaan käsittelemään taloyhtiön tulevaa osittaista märkätilaremonttia ja sen linjauksia sekä pihalle tarvittavia palosuojattuja roskalaatikoita.


Kevät terveisin, Henrik Ekman