Hallinto-opas

Taloyhtiö on useimmille sen osakkaille ainoa yhtiö, jonka kanssa ollaan osakkaan roolissa tekemisissä. Tästä johtuen tietämystä osakkaan asemasta sekä tietoa yhtiön ja sen hallinnon toiminnasta ei kaikilla osakkailla ole. Asunto-osakeyhtiö on kuitenkin yhtiö, vaikkei ihan tavallinen osakeyhtiö olekaan. Hallinto-oppaan tavoitteena on pyrkiä hyvin tiiviisti ja napakasti kuvaamaan taloyhtiön hallintoa, sen toimintaa sekä edistää hyvää hallintotapaa taloyhtiöissä.

Asunto on suurimmalle osalle ihmisiä suurin ja tärkein rahallinen sijoitus koko elämän aikana. Tämän asunto-osakkeeseen sijoitetun omaisuuden hallinnasta ja hoidosta on kyse taloyhtiön hallinnossa. Taloyhtiö on voittoa tavoittelematon asuntojen omistamiseen ja asumispalvelun tuottamiseen erikoistunut yhtiö. Asunto-osakeyhtiö on lain mukaan osakeyhtiö, joka omistaa ja hallitsee yhtä tai useampaa rakennusta, joissa olevien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien hallinnassa olevia huoneistoja.

Taloyhtiön perustarkoitus ei ole tuottaa rahallista voittoa, vaan tehtävänä on tuottaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää asumista ja asumispalveluita sekä ylläpitää ja lisätä osakkeiden arvoa. Asunto-osakeyhtiöllä voidaan ajatella olevan kaksi päätavoitetta: hyvän asumisen järjestäminen ja asunto-omistuksen arvon kehittäminen. Tavoitteena taloyhtiössä on tyydyttää asukkaiden ja osakkaiden tarpeet.