Etusivu > Hallinto-opas > Muutostyöoikeus

Osakkaan oikeus muutostöihin asunnossaan

Osakkaalla on melko laaja oikeus tehdä muutostöitä huoneistossaan. Muutostöitä saa tehdä vain sellaisissa tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Huoneiston ulkopuolelle osittainkin ulottuvat muutokset ovat kiellettyjä ja niitä saadaan tehdä vain yhtiön erillisellä luvalla. Esimerkiksi satelliittiantennin asentaminen yhtiön seinään tai parvekkeelle vaatii taloyhtiön luvan.

Muutostyöhön on saatava hallituksen tai osakkaan suostumus myös silloin, jos muutos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Lisäksi sellaisesta muutostyöstä, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle. Käytännössä esim. kylpyhuoneremontista on lähes aina ilmoitettava taloyhtiölle.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että em. asunnon sisäiset muutostyöt suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.