Osakkaana taloyhtiössä

Asunto-osakeyhtiössä huoneiston hallinta perustuu osakkeiden omistukseen. Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä määriteltyä tilaa. Osakkeenomistaja ei siten omista huoneistoaan, kuten esimerkiksi seiniä ja vesipattereita, mutta osakkaana hänelle kuuluu tiettyjä laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Asunto on useimmille ihmisille koko elämän suurin taloudellinen sijoitus. Tätä sijoitustaan hoitamaan taloyhtiön osakkaat valitsevat yhtiökokouksessa hallituksen.

Osakas on velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiövastiketta. Yhtiövastike ei ole vuokra, jota maksetaan osakehuoneiston käyttämisestä, vaan sillä katetaan osakkaan osuus taloyhtiön menoista. Yhtiövastike määräytyy taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan ja sen suuruudesta päättävät osakkaat itse yhtiökokouksessa. Erilaisia menoja varten voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä erilaisia vastikkeita, kuten hoitovastike, pääomavastike ja vesimaksu. Yhtiövastikkeen käyttöala on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa. Koska taloyhtiöillä ei useinkaan ole erityisiä tulon lähteitä, on tärkeää, että kaikki osakkaat maksavat vastikkeensa.

Huoneiston kunnossapitovastuu on jaettu taloyhtiön ja osakkeenomistajien kesken. Kunnossapidosta voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä, kunnossapitovastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan. Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö. Sillä jonka vastuulle korjaus kuuluu, on lähtökohtaisesti oikeus valita asianmukainen korjaustapa ja korjaaja. Osakkaan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksittä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata vahingonkorvausvastuu.

Osakkeenomistajan huoneisto voidaan tietyin edellytyksin ottaa jopa kolmeksi vuodeksi yhtiön hallintaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi. Huoneiston muita hallintaanoton perusteita voivat olla huoneiston huono hoito, olennainen huoneiston käyttötarkoituksen vastainen käyttö, huoneistossa vietettävä häiritsevä elämä tai yhtiön järjestysmääräysten rikkominen. Huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan on tarkat säännökset asunto-osakeyhtiölaissa.