Etusivu > Hallinto-opas > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Tilinpäätöshetkellä toimivan hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä niiden liitteet. Hallituksen allekirjoittama ja hyväksymä tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen varsinaista yhtiökokousta, ellei yhtiöjärjestyksessä ole tästä poikkeavia määräyksiä. Hallituksen ja isännöitsijän on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tilintarkastus siinä laajuudessa kuin tilintarkastaja kokee tarpeelliseksi sekä annettava tilintarkastajalle tämän tarvitsema apu ja mahdolliset lisäselvitykset. Tarkastettuaan tilipäätöksen on tilintarkastajien luovutettava tilinpäätösasiakirjat hallitukselle kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

Taloyhtiön tilintarkastajan tehtävänä on puuttua lainvastaisuuksiin ja estää osakkaiden edun vastainen toiminta. Tilintarkastaja ei ole vain numerotarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon laskennallisen oikeellisuuden tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta. Tilintarkastajan on tarkastettava myös yhtiön hallinto. Hallinnon tarkastamiseen kuuluu varmistaa, että hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet huolellisesti yhtiön omaisuutta - esimerkiksi kilpailuttaneet urakat, hakeneet korjausavustukset, vakuuttaneet yhtiön omaisuuden sen oikeasta arvosta, hakeneet aiheutuneista vahingoista korvaukset vakuutusyhtiöltä ja säilyttäneet yhtiön arvopapereita asianmukaisesti. Lisäksi on varmistettava muun muassa, että yhtiön vuokrattavat tilat ovat vuokrattuina ja niistä saatavat vuokrat ajantasalla ja, että yhtiön rahavarat on sijoitettu tuottavalla, mutta ennen kaikkea luotettavalla tavalla.

Taloyhtiöiden tilintarkastus on tehtävä taloyhtiön koosta riippumatta asiantuntevasti ja vastuullisesti. Siihen kuuluu oleellisesti hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoihin tutustuminen.

Pienimmät taloyhtiöt vapautuivat 1.7.2007 alkaen lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta, mutta jos yhtiöjärjestyksessä on määräys tilintarkastajan valinnasta on sitä noudatettava edelleen. Pienissä taloyhtiöissä tulisi siten tehdä yhtiöjärjestyksen muutos, mikäli yhtiö haluaisi luopua tilintarkastuksesta.

Tilintarkastajat voivat olla joko HTM- tai KHT-tilintarkastajia. Mallikkotilintarkastajia voidaan vielä valita tilikausille, jotka päättyvät viimeistään 31.12.2011, niissä taloyhtiäissä jotka on perustettu ennen uuden tilintarkastuslain voimaan tuloa 1.7.2007.