Etusivu > Asiakirjat > Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

Taloyhtiöissä tulee olla pelastussuunnitelma, jossa varaudutaan ennalta arvaamattomiin, asuinkiinteistöä ja kiinteistön käyttäjiä eli asukkaita kohtaaviin vaaratilanteisiin. Vuoden 2004 alusta voimaan astuneen pelastuslain mukaisesti turvallisuussuunnitelma muuttui pelastussuunnitelmaksi. Vanhat turvallisuussuunnitelmat piti päivittää uuden lain mukaisesti pelastussuunnitelmiksi vuoden 2005 alkuun mennessä. Pelastustoimilaissa edellytetään lisäksi, että suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava kunnan pelastusviranomaisille kunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon ja joita taloyhtiön pelastussuunnitelma koskee.

Taloyhtiön pelastussunnitelman tulee olla asukkaiden tiedossa ja tarvittaessa nopeasti esille saatavilla.

Riihenharjun pelastussuunnitelma

Riihenharjun hallitus hyväksyi uudistetun pelastussuunnitelman 28.1.2009.

Hallitus keräsi tietoa pelastussuunnitelmaa varten 12.2.2009 kirjallisella asukaskyselyllä. Siinä kartoitettiin asukkaiden halukkuutta pelastussuunnitelman edellyttämiin tehtäviin, kartoitettiin ensiapu-, sammutus- yms. taitoja omaavia asukkaita sekä koulutushalukkuutta pelastussuunnitelman edellyttämien taitojen hankkimiseksi. Saadun palautteen pohjalta pelastussuunnitelmaa täydennettiin ja koulutusmahdollisuutta tarjottiin halukkaille.

Asukaskyselyyn voit tutustua täältä >>.

Pelastussuunnitelma on jaettu jokaiseen asuntoon. Lisäksi keväällä 2009 hallitus järjesti käytännön alkusammutusharjoituksen yhteistyössä naapuritalon kanssa.

Hallituksen vaihdoksen yhteydessä pelastussuunnitelma päivitetään.

Pelastussuunnitelma muodostuu kolmesta eri asiakirjasta. Laajin asiakirja on Asuintalon pelastussuunnitelma, Pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt -asiakirja. Se avautuu täältä>>. Kyseessä on 6.3.2011 päivitetty versio. Pelastussuunnitelmaan kuuluu osana myös Talon pelastussuunnitelma (vaaratilanteet) -lomake, jossa kuvataan turvallisuushenkilöstö ja heidän koulutuksensa. Ajantasainen luettelo on liitteenä.

Turvallisuuspäällikkö päivittää pelastussuunnitelman tiedot vuosittain. Tietojen yhteenveto muodostaa kolmannen asiakirjan, mikä lähetetään pelastustoimelle tiedoksi.