Etusivu > Asiakirjat > Hallituksen asiakirjat

Hallituksen asiakirjat

Hallituksen asiakirjat muodostuvat hallituksen työjärjestyksestä ja toimintasuunnitelmasta. Kukin hallitus vahvistaa itselleen toimikaudekseen työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman, joka sisältää myös toiminta-aikataulun kokouksille yms.

Riihenharjun hallitus on jo kolmena vuonna peräkkäin vahvistanut itselleen hallituksen työjärjestyksen. Nykyinen hallitus on vahvistanut myös toimintasuunnitelman.

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä -suositus ohjaa hallituksia yhä parempaan toimintaan tavoitteena osakkaiden yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja ennakoitavuus.

Osakkaiden yhdenvertaisuus tarkoittaa toimintaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti siten, että osakkaita kohdellaan samanarvoisina eikä kenellekään myönnetä ansiotonta etua.

Läpinäkyvyyteen kuuluu avoin tiedottaminen osakkaille/asukkaille taloyhtiön asioista. Ennakoitavuus tarkoittaa valmistautumista tulevaisuuteen mm. hyvällä suunnittelulla ja aikataulutuksella.

2010, Hallituksen työjärjestys, toimintasuunnitelma ja vuosikello sekä vastuualueet 13.4.2010 - 29.6.2011

13.4.2010 valittu hallitus on vahvistanut toimikaudekseen hallituksen työjärjestyksen, joka avautuu tästä liitteestä>>>, sekä seuraavan toimintasuunnitelman ja vuosikellon, joka avautuu luettavaksi tästä liitteestä>>>.

Hallitus jakoi keskenään vastuualueet, jotka käyvät ilmi tästä liitteestä>>>.

Hallitus on myös seurannut toimikautensa tuloksellisuutta mm. käymällä läpi Kiinteistöliiton Check out -listan sekä oman toimintansa toimintasuunnitelmaan ja vuosikelloon perustuen. Yksi toimintakausi muodostaa ikään kuin ympyrän: työjärjestys, toimintasuunnitelma ja vuosikello ohjaavat toimintaa, minkä toteutumista seurataan hallituskauden loppuvaiheessa.