Etusivu > Ajankohtaista

Asukas/osakasilta kiinnosti monia

Seurakuntakotiin kokoontui yhteensä 17 Riihenharjun asukasta/osakasta kuulemaan puheenjohtajan selvitytä ajankohtaisista asioista sekä keskustelemaan niistä.

Karimak Oy Isännöintipalvelut

Puheenjohtaja selvitti prosessin, jolla hallitus oli valinnut Karimak Oy:n ja isännöitsijäksi Simo Hannulan. Hänen sijaisenaan toimii Jyrki Makkonen. Uuden sopimuksen kuukausiveloitus on vuositasolla noin 1.500 euroa edullisempi kuin vanhan. Selostettiin myös joitakin erillisveloituksia: isännöitsijäntodistusta, valvonta- ja rekisteröintimaksuja.

Vuosikorjausremontti: kylpyhuoneiden seinäkaivot lattiakaivoiksi

Kosteusvaurioisten kylpyhuoneiden korjaus kuuluu vastuunjakotaulukon mukaan taloyhtiölle. Isännöitsijän Koratek Oy:n Jokion kanssa sopimat aikataulut eivät ole pitäneet. Hallitus hyväksyi loppukeväästä isännöitsijän esittämän aikataulun: valmiit suunnitelmat heinä-elokuussa ja työn aloitus elokuussa. Jokio kilpailutti korjaustyön syyskuussa eikä saanut yhtään tajousta. Näin tehtävä ja mahdollisesti kilpailutus siirtyy uuden isännöitsijän hoidettavaksi. Talousarvion määrärahoilla korjataan kylpyhuoneita kiireellisyysjärjestyksessä.

Kylpyhuoneisiin teetetään lattiakaivo ja vesieristys (muovimatto tai kaksikomponenttipäällinen), säteilyttäjä korvataan lämpöpatterilla ja pesukoeen vedenpoistoa varten asennetaan poistoputki. Kylpyhuoneiden omaehtoisesta remontista on valmistumasa suositus.

Peruskorjausremontti: Saunojen peruskorjaus

Lassila & Tikanojan kosteusmittausten mukaan saunamme oli korjattava vuoden sisällä. B-rapun saunaa on purettu, koska pesuhuoneesta kosteusvahinko oli levinnyt viereiseen asuntoon. Jokion piti ottaa saunasuunnitelmissa huomioon esteettömyys. Tässä vaiheessa se ei ole toteutunut suunnitelmissa. Tilan saamiseksi erilliset WC:t poistettaneen ja WC-istuimet sijoitettaneen pesuhuoneisiin. WC:t ovat välttämättömiä tulevien kylpyhuone- ja putkiremonttien takia. Hallitus on sopinut, että Jokio ilmoittaa arvion saunojen peruskorjauksen kustannuksista peruskorjauslainaa varten, mutta tarjoukset pyydetään keväällä. Suunnitelmien pitää olla valmiit tänä vuonna.

Peruskorjausremontti: vesikatto, kivijalka, salaojat

Syyskuun 8. päivän kokouksssa hallitus käsitteli näitä suunnitelmia. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan suunnitteilla on pulpettikatto. Kivijalkaan tulee vesi- ja routaeritys. Tämä hanke kilpailutetaan lokakuussa. Marraskuussa käydään urakkaneuvottelut. Niiden päätyttyä kilpailutetaan peruskorjauslaina. Sitten seuraa ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan urakoitsijat ja päätetään lainanottovaltuuksista.

Peruskorjauksen suunniteltu aikataulutus: valmis vuonna 2011

Saunat peruskorjattaisiin vasta kivijalka- ja salaojaremontin jälkeen, jotta saunoihin ei tulisi kosteusvahinkoja kivijalan tai lattian kautta.

Taloyhtiön visio ja strategiat

Vision ja strategioiden tavoitteena on luoda yhteistä tietoisuutta ja antaa suuntaa taloyhtiön ja hallituksien toiminnalle. Puheenjohtaja esitteli jo kevään yhtiökokoukselle tiedoksi annetut asiapaperit: nelikenttäanalyysin, vision ja strategiat. Ne herättivät vilkastakin mielipiteiden vaihtoa. Viestintä/tiedottaminen jakoi mielipiteitä jonkin verran. Enemmistön mielestä myös as.oy-talojen tiedottaminen ja näkyminen positiivisesti Peltosaaressa on tärkeää.

Kannatusta sai uusi as.oy-laki, joka jäntevöittää peruskorjauksia. Lain mukaan hallituksen on laadittava yhtiökokoukselle kirjallinen viiden vuoden kunnossapitoesitys. Tämä turvaa asuntojen ostajiakin ja tietenkin osakkaita. Voimakkaasti puollettiin laadukkaita ja energiatehokkaita peruskorjauksia ja vuosikorjauksia, mm. sekä asuntojen arvon säilyttämiseksi että arvon nostamiseksi. Uhkana nähtiin mm. ensimmäisissä kerroksissa home- yms. vaurioita, josk korjauksia ei suoriteta. Optimistisia näkemyksiä tule esille Peltosaaren asuntojen arvonnoususta. THallituksen strategiatyöskentely jatkuu ja ydinasioita tiivistetään. Strategia-asiakirja tullaan esittämään yhtiökokouksen hyväksyttäviksi.

Julkaistu: 04.10.2010

<< Takaisin